Gazete Gördes Gazete Gördes Gazete Gördes
Gördes Nöbetçi Eczaneleri
Gazete Gördes Gazete Gördes Gazete Gördes Gazete Gördes
Gazete Gördes Gazete Gördes Gazete Gördes
Gördes Nöbetçi Eczaneleri
Gazete Gördes Gazete Gördes Gazete Gördes Gazete Gördes
Gördes Belediyesi
 
 
2,5 Ay Sonra İlk Cuma Namazı
Ahmet İNCE

Kabir Azabı Var mı?

Ahmet İNCE
gordesgazetesi@gmail.com

 
11 Eylül 2019 Çarşamba 19:40
Okunma: 1113
Yorum YapYazdır
 

Geleneksel din anlayışımıza göre; öldükten sonra bir kabir hayatının varlığından bahsedilir. Kimisinin kabri cennet bahçelerinden bir bahçe, kimisinin ki cehennem çukurlarından bir çukurdur. Samimi Müslümanlar arasında; kabir hayatım ne olacak korkusu, ciddi bir soru işaretidir.

            Bu konuyu niye yazıyorum? Birincisi; inanış ve itikat olarak, Müslümanlar büyük bir çıkmazın içine sokulmuştur. Bunun kadar vahim olan ikincisi ise, konunun ticari ve sosyal bir statü olarak kullanılmasıdır.

            Kabirdeki halim nice olur diye acze düşen Müslümanlar, asırlardır din tüccarlarının ve din simsarlarının kucağına oturmuştur. Kabir sualinde yanında olacağım diyen şeyhler, pirler, ulular, insanların parasını ve emeğini hep sömürmüşlerdir.

            Vatandaş ne yapsın? Camilerde anlatılır. Yarım yamalak hocalar tarafından anlatılır. Kur’an’ı kendinden uzaklaştırmış, Kitap ve hikmetten yoksun bir Müslümanlığın geldiği nokta, aslında büyük bir dramdır.

            O zaman, can acıtıcı soruyu sormak istiyorum: Kabir azabı var mı?

            Bugüne kadar, gösterilen kaynakların tamamı uydurma hadis üzerinedir. Kur’an’dan yapılan tek alıntı, Mümin suresinin 46. ayetidir. Bu ayetin anlamını anlayamadıkları için, anlamak istedikleri şekilde anlam vermişlerdir. Kabir hayatı vardır diyenlerin ve bunu topluma kabul ettirenlerin, Kur’an’dan gösterebildiği tek bir delil yoktur.

            İşin garip tarafı; Kur’an’ın söylemediğini, Muhammet Aleyhnisselama söyleterek büyük bir vebalin altına girmişlerdir. O resul, Kur’an’ın bildirmediğini, var diye insanlara bildirir mi?

            Kabir azabı var mı? yok mu? Kur’an ışığında anlatacağım. Zira Kur’an şöyle diyor: “Size bir kitap indirdik; ihtiyacınız olan bilgiler ondadır. Aklınızı kullanmayacak mısınız” (Enbiya, 10)

            Aklı kullanarak, Rabbimizin emrettiği şekilde ihtiyacımız olan bu bilgiyi Kur’an’da bulanlardanım. Bu yazı bittiğinde; kabir azabı var mı yok mu, rahat biçimde kararı siz vereceksiniz.

            Öncelikle; Kur’an daima iki durumdan bahseder. Dünya hayatı ve ahiret hayatı. Hiçbir ayette, üçüncü bir durumdan yani kabir hayatından bahsetmemiştir. Şu ayetler, üçüncü bir hayatın ya da durumun olmadığını açık ve seçik olarak anlatmaktadır:

            “Artık yemin ederim o şafak vaktine, geceye ve derleyip topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman ki Ay’a.

            SİZ BİR DURUMDAN DİĞERİNE GEÇECEKSİNİZ.” (İnşikak, 16–19)

            İnşikak suresinde, genelde kıyamet ve ahiretle ilgili geniş bilgiler vardır. Allah; bir durumdan, diğerine geçeceksiniz diyor. Burada kabir hayatından bahsetmiyor. Yalnızca dünya ve ahiret olarak, iki durumdan yani hayattan bahsediyor.

            Geleneksel anlayış sahiplerine şimdi soruyorum:

            Haşa!! Allah sizin var dediğiniz kabir hayatını, kitabında yazmayı unutmuş mu?

            Devam ediyorum.

            Allah insanı çamurdan yaratmaya başlıyor. En son, ona ruhundan üflüyor. Bunu anlamadan, Kabir azabı hikâyesini anlamak mümkün olmaz. O zaman, Kur’an’a kulak verelim:

            “Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya çamurla başlayan O’dur. Sonra onun soyunu bir özden; zayıf bir sudan yaratmıştır. Sonra (organlarını tamamlayarak) dengesini kurmuş ve ona ruhundan üflemiştir. (Ruhu üflemesiyle birlikte) size dinleme, ileri görüşlü olma (basiret) yeteneği ve gönüller vermiştir. (Bu yetenekleri) ne kadar az kullanıyorsunuz.” (Secde, 7–9)

            Şunu anlıyoruz. İnsanın bedeni Rabbimiz tarafından su ve çamurdan yaratılmıştır. Yani toprak dediğimiz gerçekliktir bu. Sonra ruhundan üflemiştir. Sesle duyar ayırt ederiz. Konuşuruz anlaşırız. Basiret akılla çalışır. Gönül tamamen kalbi bir hadisedir. Bunlar bizim ruhumuzdur.

            Dolayısıyla her insan, Allah’ın bahşettiği bu ruhla dünya hayatında imtihana tabi tutulur. İnsandaki ruh Allah’a ait olduğu için, asla ölmez. Ölüm, bedenin işlevini yitirmesi, varlığının sona ermesidir.

            Ruhu kullanan bedendir. Beden ölünce, ruhu nasıl kullanacak. Dolayısıyla bir kabir hayatından bahsedebilmek için, ölüm sonrası bedenin çalışıyor olduğunu kabul etmek gerekir. Bu durumda, ölümden söz etmek saçmalık olur.

            Netice itibarıyla, ölen beden toprağa karışmıştır ve diriliş gününe kadar bekleyecektir. Bu sürede bedenin konuşması, sorulara cevap vermesi diye bir şey düşünülemez. Bu gerçeği Kur’an şöyle bildiriyor:

            “Sizi bu topraktan yarattık, toprağa iade edecek ve bir kere daha sizi bu topraktan çıkaracağız.” (Taha, 55)

            Peki, topraktan çıkarılan insan nereye gidecektir? Hesabın sorulacağı yere. Hani kabirde sorgu sual vardı? Söylüyor mu böyle bir şeyi Rabbimiz? Şu ayet, bize yutturulan kabir azabı hikâyesinin, ne kadar dolgu olduğunu gösteriyor:

            “(Hesap sorma işi), yeryüzünün farklı bir yeryüzüne, göklerin de farklı bir gökyüzüne dönüştürüldüğü, herkesin tek olan ve bütün yetkileri elinde bulunduran, Allah’ın huzuruna çıkarıldığı gün olacaktır.” (İbrahim, 48)

            Allah söylüyor, anlatıyor ve bildiriyor. Buna rağmen; Allah adına, Allahın kelamına muhalefet ediliyor. Neden? Araya girecekler. Menfaat sağlayacaklar. Saf Müslümanları kendilerine kul köle yapacaklar.

            Anlatmaya devam ediyorum.

            Ölüm ve yeniden diriltilme nasıl bir şeydir?

            İnsanın bu dünyada ölüp, kabirde kaldığı süre içerisinde, hiçbir işlevinin olmadığını Kur’an şöyle açıklıyor:

            “Sur’a üflenmiştir; bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkmış, Rablerine doğru dalga dalga süzülüp koşuyorlar. Dediler ki; yazıklar olsun bize! Yattığımız yerden bizi kim diriltip kaldırdı?” (Yasin 51–52)

            Ayette geçen MERKAD, kısa ama tatlı bir uyku uyunan yer anlamındadır. (Geniş bilgi için bkz, Ragıp El Isfahani, El Müfredat) Dolayısıyla kabirde diriltilinceye kadar geçen süre, uyku halidir.

            Diriliş sonrası insan uyandırılmıştır. Ve bizi kim kaldırdı diye merak etmektedir. Biz kabir azabı ya da mükafat gördük diye söylenen var mı? Yok. Ama Kabir azabı var diye ahkam kesenler, menfaat elde edenler çok..

            Öldün, toprağa verildin. Diriltileceğin güne kadar topraktasın. Bu nasıl bir süre acaba. Yoksa kıyamet kopuncaya kadar; toprakta bizi yılanlar mı sokuyor, akrepler mi?

            Size can alıcı bir ayeti aktarmak istiyorum:

            “Hesap saati gözü kapayıp açma kadar, belki daha yakındır. Allah her şeye bir ölçü koyar.” (Nahl, 77)

            Bu ayetle ilgili olarak Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır şöyle diyor:

            “Ölüm ile uyku, insan açısından aynıdır. Uyurken kapanan göz, uyanınca açılır. Ölürken kapanan göz de yeniden dirilince açılır. Her ikisi de gözü kapayıp açmadır. İnsan bu arada geçen sürenin farkında olmaz. Bakara,259; Kehf, 19; Yasin, 51–52” (Kitap ve Hikmet Dergisi, sayı:26, sf:21)

            Zaman bizim için izafi yani göreceli bir kavramdır. Hâlbuki her ölenin, diriliş gününe kadar geçirdiği süre; bir göz kapayıp açma mesafesindedir. O zaman sormak gerekmez mi; Kabir hayatı bunun neresinde?

            Yeniden dirilişin nasıl olacağını anlatan ayetler, bir kabir hayatının olamayacağını da en açık şekilde ortaya koymuştur.

            Öldün toprağa verildin. Aslında toprağa atılan bir tohum gibisin. Hükmün bu kadar açık ve basit. Uyku halindesin, bekleyeceksin. Ne kadar? Bir göz açıp kapama kadar. Diriltileceğin gün, tohumun meyvesini vermesi gibi olacak. Arada kabir hayatı filan yok. İşte bu konuyu dile getiren ayetler:

            “De ki ‘Toprağa (kabrinize) sizi tohum gibi eken de O’dur. Hepiniz (yeniden yaratılan bedeninizle) O’nun huzurunda toplanacaksınız” (Mülk, 23)

            “Gökten bir ölçüye göre; su indiren Allah’tır. Onunla ölü bir bölgeyi canlandırır. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.” (Zuhruf, 11)

            Yukarıdaki ayette, müthiş bir benzetme sanatına dikkatinizi çekmek istiyorum. Ölümle geçen süre, susuz kurak bir bölge gibidir. Yani orada hayat yoktur. Kurak susuz bir yerde hayat olmaz. Ancak Rabbimiz su verirse, yeni bir hayat başlar. Dolayısıyla insanın dirilişe kadar kabirde geçen zamanı, susuz çorak bir yere benzer. Haliyle nasıl oluyor da kabir hayatından söz edilebiliyor?

SONUÇ:

            Kur’an, Müslümanların hayatından çıkalı uzun asırlar oluyor. Dünya menfaati ve saltanatı için, bilinçli olarak yapıldı bu. İnsanlar korkutuldu. Bu korkuyla birilerine kul köle edildi. Kabir sualini nasıl veririm diye malını mülkünü tarikatlara, cemaatlere bağışlayan sayısız insan oluştu. Kabirci bir gurup ve dinciler türedi.

            Gerçekleri Kur’anla açıklayanlar, bir şekilde aforoz edildi. Çünkü bu gerçekler öğrenilirse, saltanat ve dünyalıklarını kaybedeceklerinden korktular. Mesela; Nihat Hatipoğlu “Kabir Azabı Var mı?” başlıklı yazısında, kaynağını göstermediği uyduruk bir hadisi nakletti: “İleride kabir azabını inkâr edecek guruplar olacak. Onlar okun yaydan çıktığı gibi, dinden çıkarlar.” (Sabah Gazetesi, 15.03.2013)

            Kur’an’ı hayatlarından çıkaranlar, uyduruk hadislerle Muhammed Aleyhisselama da büyük bir hakarette bulundular. Bir ilahiyatçının böyle bir hadisten bahsetmesi, ne hüzündür Allah’ım.

            Bir başka yönden; kabir hayatı ve azabı üzerine sürdürülen dini söylemler, toplumun büyük kısmını dinden soğuttu. Bu kadar eza ve cefayı ben nasıl çekerim diyen Müslümanlar, her şeye boş verdi. Peki, bunun vebalini Hatipoğlu gibileri ve diğerleri nasıl ödeyecek?

            Kabir azabı var mı yok mu? Kararı siz verin…..

 
11 Eylül 2019 Çarşamba 19:40
Okunma: 1113
Yorum YapYazdır
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
Kardeşler
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak05:55
  • Güneş07:35
  • Öğlen13:05
  • İkindi15:54
  • Akşam18:14
  • Yatsı19:41
 
 
 
Anket
 
Tarihte Bugün
1431 - Jeanne d'Arc, büyücülük suçu ile yargılandı ve yakıldı.
1453 - Fatih Sultan Mehmet, Hızır Bey'i (Çelebi) İstanbul'a ilk belediye başkanı olarak atadı. İstanbul'da o günden bu yana 475'i Osmanlı ve 30'u Cumhuriyet döneminde olmak üzere 505 belediye başkanı görev yaptı.
1631 - Fransa'nın ilk gazetelerinden, 'La Gazette', Theophraste Renaudot tarafından yayımlanmaya başlandı.
1806 - Andrew Jackson, Charles Dickinson adında birini karısına hakarat ettiği için yaptıkları düelloda öldürdü. Andrew Jackson o tarihte henüz ABD başkanı olmamıştı.
1876 - Osmanlı Padişahı Abdülaziz, bilekleri kesilerek ölmüş olarak bulundu. Doktorlar tarafından intihar ettiğine karar verilmişse de yaygın kanı öldürüldüğü yönündedir. Yerine kendisini tahttan indiren yeğeni V. Murat geçti.
1921 - Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal'e armağan edildi. Atatürk, köşkü bir yazı ile orduya bağışladı.
1925 - 30 Mayıs Olayı gerçekleşti ve bu olay o güne değin Çin' de gerçekleşmiş olan en büyük yabancı karşıtı gösteri oldu.
1935 - Belucistan'da meydana gelen depremde 20 bin kişi öldü.
1941 - 2. Dünya Savaşı: Almanya Girit'i işgal etti.
1954 - Demokrat Parti iktidarı, Kırşehir'i ilçe yaptı. Kırşehir üç yıl sonra yeniden il oldu.
1962 - 27 Mayıs askeri müdahalesinden sonra sivil yönetime geçildiğinde İsmet İnönü başkanlığında kurulan ilk koalisyon hükümeti olan CHP-AP ortaklığı Başbakan İsmet İnönü'nün istifasıyla sona erdi.
1967 - Nijerya askeri diktatörlüğüne karşı yıllar süren mücadeleden sonra Biafra bağımsızlığını kazandı.
1968 - Fransa Devlet Başkanı Charles de Gaulle meclisi feshederek normal süresinde seçimlere gidileceğini açıkladı.
1970 - Askeri Personel Kanunu tasarısını protesto eden astsubay eşleri yürüdü. Astsubay eşlerine polis müdahale etti.
1971 - İnsansız ABD uzay aracı Mariner-9, Mars hakkında bilgi toplamak üzere uzaya fırlatıldı.
1974 - Cumartesi günlerinin tam gün tatil olması kararı alındı.
1982 - İspanya, NATO'nun 16. üyesi oldu. Aynı zamanda 1955 yılında Batı Almanya'nın katılımından sonra örgüte kabul edilen ilk ülke oldu.
1990 - Fransa, deli dana hastalığı nedeniyle İngiltere'den sığır ve sığır eti ithalini yasakladı.
1992 - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Sırbistan'a Bosna'daki saldırıları durdurması amacıyla ambargo koydu.
1993 - PCI 2.0 veriyolu piyasaya sürüldü.
1996 - Gazeteci Metin Göktepe'nin öldürülmesiyle ilgili olarak İstanbul'da açılan dava güvenlik gerekçesiyle duruşma yapılmadan Aydın'a alındı.
1996 - Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı, Habitat II Kent Zirvesi İstanbul'da başladı.
2009 - Beşiktaş'ın 2008-2009 şampiyonu oluşu
 
Arşiv
 
Süper Loto
31.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu062224283446
 
On Numara
04.11.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu01102527293839404347484950515262646874757778
 
Sayısal Loto
02.11.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu062931324445
 
Şans Topu
30.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu011030323403
 
 
Yukarı Çık