Gordes Susleme Gazete Gördes Gazete Gördes Gazete Gördes Gazete Gördes
Gazete Gördes Gazete Gördes Gazete Gördes
Gördes Nöbetçi Eczaneleri
Gazete Gördes Gazete Gördes
Gördes Belediyesi
 
 
Büyükşehirde Gördes'in Projeleri Görüşüldü
Ahmet İNCE

Kabir Azabı Var mı?

Ahmet İNCE
gordesgazetesi@gmail.com

 
11 Eylül 2019 Çarşamba 19:40
Okunma: 778
Yorum YapYazdır
 
 

Geleneksel din anlayışımıza göre; öldükten sonra bir kabir hayatının varlığından bahsedilir. Kimisinin kabri cennet bahçelerinden bir bahçe, kimisinin ki cehennem çukurlarından bir çukurdur. Samimi Müslümanlar arasında; kabir hayatım ne olacak korkusu, ciddi bir soru işaretidir.

            Bu konuyu niye yazıyorum? Birincisi; inanış ve itikat olarak, Müslümanlar büyük bir çıkmazın içine sokulmuştur. Bunun kadar vahim olan ikincisi ise, konunun ticari ve sosyal bir statü olarak kullanılmasıdır.

            Kabirdeki halim nice olur diye acze düşen Müslümanlar, asırlardır din tüccarlarının ve din simsarlarının kucağına oturmuştur. Kabir sualinde yanında olacağım diyen şeyhler, pirler, ulular, insanların parasını ve emeğini hep sömürmüşlerdir.

            Vatandaş ne yapsın? Camilerde anlatılır. Yarım yamalak hocalar tarafından anlatılır. Kur’an’ı kendinden uzaklaştırmış, Kitap ve hikmetten yoksun bir Müslümanlığın geldiği nokta, aslında büyük bir dramdır.

            O zaman, can acıtıcı soruyu sormak istiyorum: Kabir azabı var mı?

            Bugüne kadar, gösterilen kaynakların tamamı uydurma hadis üzerinedir. Kur’an’dan yapılan tek alıntı, Mümin suresinin 46. ayetidir. Bu ayetin anlamını anlayamadıkları için, anlamak istedikleri şekilde anlam vermişlerdir. Kabir hayatı vardır diyenlerin ve bunu topluma kabul ettirenlerin, Kur’an’dan gösterebildiği tek bir delil yoktur.

            İşin garip tarafı; Kur’an’ın söylemediğini, Muhammet Aleyhnisselama söyleterek büyük bir vebalin altına girmişlerdir. O resul, Kur’an’ın bildirmediğini, var diye insanlara bildirir mi?

            Kabir azabı var mı? yok mu? Kur’an ışığında anlatacağım. Zira Kur’an şöyle diyor: “Size bir kitap indirdik; ihtiyacınız olan bilgiler ondadır. Aklınızı kullanmayacak mısınız” (Enbiya, 10)

            Aklı kullanarak, Rabbimizin emrettiği şekilde ihtiyacımız olan bu bilgiyi Kur’an’da bulanlardanım. Bu yazı bittiğinde; kabir azabı var mı yok mu, rahat biçimde kararı siz vereceksiniz.

            Öncelikle; Kur’an daima iki durumdan bahseder. Dünya hayatı ve ahiret hayatı. Hiçbir ayette, üçüncü bir durumdan yani kabir hayatından bahsetmemiştir. Şu ayetler, üçüncü bir hayatın ya da durumun olmadığını açık ve seçik olarak anlatmaktadır:

            “Artık yemin ederim o şafak vaktine, geceye ve derleyip topladığı şeylere ve dolunay şeklini aldığı zaman ki Ay’a.

            SİZ BİR DURUMDAN DİĞERİNE GEÇECEKSİNİZ.” (İnşikak, 16–19)

            İnşikak suresinde, genelde kıyamet ve ahiretle ilgili geniş bilgiler vardır. Allah; bir durumdan, diğerine geçeceksiniz diyor. Burada kabir hayatından bahsetmiyor. Yalnızca dünya ve ahiret olarak, iki durumdan yani hayattan bahsediyor.

            Geleneksel anlayış sahiplerine şimdi soruyorum:

            Haşa!! Allah sizin var dediğiniz kabir hayatını, kitabında yazmayı unutmuş mu?

            Devam ediyorum.

            Allah insanı çamurdan yaratmaya başlıyor. En son, ona ruhundan üflüyor. Bunu anlamadan, Kabir azabı hikâyesini anlamak mümkün olmaz. O zaman, Kur’an’a kulak verelim:

            “Yarattığı her şeyi güzel yaratan ve insanı yaratmaya çamurla başlayan O’dur. Sonra onun soyunu bir özden; zayıf bir sudan yaratmıştır. Sonra (organlarını tamamlayarak) dengesini kurmuş ve ona ruhundan üflemiştir. (Ruhu üflemesiyle birlikte) size dinleme, ileri görüşlü olma (basiret) yeteneği ve gönüller vermiştir. (Bu yetenekleri) ne kadar az kullanıyorsunuz.” (Secde, 7–9)

            Şunu anlıyoruz. İnsanın bedeni Rabbimiz tarafından su ve çamurdan yaratılmıştır. Yani toprak dediğimiz gerçekliktir bu. Sonra ruhundan üflemiştir. Sesle duyar ayırt ederiz. Konuşuruz anlaşırız. Basiret akılla çalışır. Gönül tamamen kalbi bir hadisedir. Bunlar bizim ruhumuzdur.

            Dolayısıyla her insan, Allah’ın bahşettiği bu ruhla dünya hayatında imtihana tabi tutulur. İnsandaki ruh Allah’a ait olduğu için, asla ölmez. Ölüm, bedenin işlevini yitirmesi, varlığının sona ermesidir.

            Ruhu kullanan bedendir. Beden ölünce, ruhu nasıl kullanacak. Dolayısıyla bir kabir hayatından bahsedebilmek için, ölüm sonrası bedenin çalışıyor olduğunu kabul etmek gerekir. Bu durumda, ölümden söz etmek saçmalık olur.

            Netice itibarıyla, ölen beden toprağa karışmıştır ve diriliş gününe kadar bekleyecektir. Bu sürede bedenin konuşması, sorulara cevap vermesi diye bir şey düşünülemez. Bu gerçeği Kur’an şöyle bildiriyor:

            “Sizi bu topraktan yarattık, toprağa iade edecek ve bir kere daha sizi bu topraktan çıkaracağız.” (Taha, 55)

            Peki, topraktan çıkarılan insan nereye gidecektir? Hesabın sorulacağı yere. Hani kabirde sorgu sual vardı? Söylüyor mu böyle bir şeyi Rabbimiz? Şu ayet, bize yutturulan kabir azabı hikâyesinin, ne kadar dolgu olduğunu gösteriyor:

            “(Hesap sorma işi), yeryüzünün farklı bir yeryüzüne, göklerin de farklı bir gökyüzüne dönüştürüldüğü, herkesin tek olan ve bütün yetkileri elinde bulunduran, Allah’ın huzuruna çıkarıldığı gün olacaktır.” (İbrahim, 48)

            Allah söylüyor, anlatıyor ve bildiriyor. Buna rağmen; Allah adına, Allahın kelamına muhalefet ediliyor. Neden? Araya girecekler. Menfaat sağlayacaklar. Saf Müslümanları kendilerine kul köle yapacaklar.

            Anlatmaya devam ediyorum.

            Ölüm ve yeniden diriltilme nasıl bir şeydir?

            İnsanın bu dünyada ölüp, kabirde kaldığı süre içerisinde, hiçbir işlevinin olmadığını Kur’an şöyle açıklıyor:

            “Sur’a üflenmiştir; bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkmış, Rablerine doğru dalga dalga süzülüp koşuyorlar. Dediler ki; yazıklar olsun bize! Yattığımız yerden bizi kim diriltip kaldırdı?” (Yasin 51–52)

            Ayette geçen MERKAD, kısa ama tatlı bir uyku uyunan yer anlamındadır. (Geniş bilgi için bkz, Ragıp El Isfahani, El Müfredat) Dolayısıyla kabirde diriltilinceye kadar geçen süre, uyku halidir.

            Diriliş sonrası insan uyandırılmıştır. Ve bizi kim kaldırdı diye merak etmektedir. Biz kabir azabı ya da mükafat gördük diye söylenen var mı? Yok. Ama Kabir azabı var diye ahkam kesenler, menfaat elde edenler çok..

            Öldün, toprağa verildin. Diriltileceğin güne kadar topraktasın. Bu nasıl bir süre acaba. Yoksa kıyamet kopuncaya kadar; toprakta bizi yılanlar mı sokuyor, akrepler mi?

            Size can alıcı bir ayeti aktarmak istiyorum:

            “Hesap saati gözü kapayıp açma kadar, belki daha yakındır. Allah her şeye bir ölçü koyar.” (Nahl, 77)

            Bu ayetle ilgili olarak Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır şöyle diyor:

            “Ölüm ile uyku, insan açısından aynıdır. Uyurken kapanan göz, uyanınca açılır. Ölürken kapanan göz de yeniden dirilince açılır. Her ikisi de gözü kapayıp açmadır. İnsan bu arada geçen sürenin farkında olmaz. Bakara,259; Kehf, 19; Yasin, 51–52” (Kitap ve Hikmet Dergisi, sayı:26, sf:21)

            Zaman bizim için izafi yani göreceli bir kavramdır. Hâlbuki her ölenin, diriliş gününe kadar geçirdiği süre; bir göz kapayıp açma mesafesindedir. O zaman sormak gerekmez mi; Kabir hayatı bunun neresinde?

            Yeniden dirilişin nasıl olacağını anlatan ayetler, bir kabir hayatının olamayacağını da en açık şekilde ortaya koymuştur.

            Öldün toprağa verildin. Aslında toprağa atılan bir tohum gibisin. Hükmün bu kadar açık ve basit. Uyku halindesin, bekleyeceksin. Ne kadar? Bir göz açıp kapama kadar. Diriltileceğin gün, tohumun meyvesini vermesi gibi olacak. Arada kabir hayatı filan yok. İşte bu konuyu dile getiren ayetler:

            “De ki ‘Toprağa (kabrinize) sizi tohum gibi eken de O’dur. Hepiniz (yeniden yaratılan bedeninizle) O’nun huzurunda toplanacaksınız” (Mülk, 23)

            “Gökten bir ölçüye göre; su indiren Allah’tır. Onunla ölü bir bölgeyi canlandırır. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız.” (Zuhruf, 11)

            Yukarıdaki ayette, müthiş bir benzetme sanatına dikkatinizi çekmek istiyorum. Ölümle geçen süre, susuz kurak bir bölge gibidir. Yani orada hayat yoktur. Kurak susuz bir yerde hayat olmaz. Ancak Rabbimiz su verirse, yeni bir hayat başlar. Dolayısıyla insanın dirilişe kadar kabirde geçen zamanı, susuz çorak bir yere benzer. Haliyle nasıl oluyor da kabir hayatından söz edilebiliyor?

SONUÇ:

            Kur’an, Müslümanların hayatından çıkalı uzun asırlar oluyor. Dünya menfaati ve saltanatı için, bilinçli olarak yapıldı bu. İnsanlar korkutuldu. Bu korkuyla birilerine kul köle edildi. Kabir sualini nasıl veririm diye malını mülkünü tarikatlara, cemaatlere bağışlayan sayısız insan oluştu. Kabirci bir gurup ve dinciler türedi.

            Gerçekleri Kur’anla açıklayanlar, bir şekilde aforoz edildi. Çünkü bu gerçekler öğrenilirse, saltanat ve dünyalıklarını kaybedeceklerinden korktular. Mesela; Nihat Hatipoğlu “Kabir Azabı Var mı?” başlıklı yazısında, kaynağını göstermediği uyduruk bir hadisi nakletti: “İleride kabir azabını inkâr edecek guruplar olacak. Onlar okun yaydan çıktığı gibi, dinden çıkarlar.” (Sabah Gazetesi, 15.03.2013)

            Kur’an’ı hayatlarından çıkaranlar, uyduruk hadislerle Muhammed Aleyhisselama da büyük bir hakarette bulundular. Bir ilahiyatçının böyle bir hadisten bahsetmesi, ne hüzündür Allah’ım.

            Bir başka yönden; kabir hayatı ve azabı üzerine sürdürülen dini söylemler, toplumun büyük kısmını dinden soğuttu. Bu kadar eza ve cefayı ben nasıl çekerim diyen Müslümanlar, her şeye boş verdi. Peki, bunun vebalini Hatipoğlu gibileri ve diğerleri nasıl ödeyecek?

            Kabir azabı var mı yok mu? Kararı siz verin…..

 
11 Eylül 2019 Çarşamba 19:40
Okunma: 778
Yorum YapYazdır
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
 
 
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak05:37
  • Güneş07:13
  • Öğlen13:06
  • İkindi16:13
  • Akşam18:38
  • Yatsı20:04
 
 
 
 
Anket
 
 
Tarihte Bugün
1448 - II. Kosova Savaşı; János Hunyadi komutasında ve çoğunluğu Macarlardan oluşan ordu, II. Murat'ın komutasındaki Osmanlı ordusuyla karşı karşıya geldi.
1777 - Amerikan kuvvetleri İngilizleri Saratoga muharebesinde yendi.
1912 - Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan bir araya gelerek Osmanlı Devleti'ne karşı savaş açtı (I. Balkan Savaşı).
1918 - Yugoslavya Cumhuriyeti kuruldu.
1919 - Batı Trakya'daki İskeçe Kasabası, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
1922 - Gökçeada'nın kurtuluşu
1929 - Nadir Han, Afganistan Kralı oldu.
1933 - Albert Einstein, Almanya'dan Amerika'ya kaçtı.
1938 - Atatürk ilk ağır komaya girdi.
1945 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi açıldı.
1945 - Juan Peron, Arjantin devlet başkanı oldu.
1950 - Türkiye'nin de Kore Savaşı'na katılmasıyla 500 kişilik ilk Türk askeri birliği Kore'ye ulaştı ve Pusan'da karaya çıktı.
1951 - Türkiye'nin NATO'ya katılmasıyla ilgili protokol, Londra'da imzalandı.
1956 - Türkiye ilk şeker ihracatını gerçekleştirdi.
1961 - Yaklaşık 200 (bazılarına göre 400) Cezayirli gösterici, Paris polisi tarafından öldürüldü.
1962 - Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, siyasi Af Kanunu'nu imzaladı; 258 Yassıada hükümlüsünün tahliyesi başladı.
1966 - Birlik Partisi kuruldu. Parti genel başkanlığına Hasan Tahsin Berkman getirildi. Partinin amblemi Ali'yi simgeleyen bir aslan ve onun çevresinde 12 imamı temsil eden 12 yıldız olarak belirlendi.
1967 - Kayserispor-Sivasspor futbol maçı sonrasında çıkan olaylarda 40 kişi öldü.
1967 - "Hair" müzikali New York'ta sahnelenmeye başlandı.
1970 - Quebec işçi bakanı Pierre Laporte, FKÖ militanlarınca öldürüldü.
1972 - Bülent Ersoy assolist olarak sahneye çıktı.
1972 - Türkiye İşçi Partisi davası sonuçlandı. 21 sanığa ağır hapis cezası verildi. Genel başkan Behice Boran 15 yıla mahkum oldu.
1973 - OPEC, bazı batılı ülkelere, Suriye ile olan savaşında İsrail'e yardım ettikleri gerekçesiyle petrol ambargosu uygulamaya başladı.
1976 - Tofaş'ın Murat 131 otomobilleri üretimine izin verildi.
1979 - Rahibe Teresa'ya Nobel Barış Ödülü verildi.
1984 - "60 Günlük Bir Şey" adlı kitabı sebebi ile Füsun Erbulak için 6-10 yıl hapis istendi.
1987 - Eski cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, devlet töreninden sonra Devlet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1989 - Başbakan Turgut Özal, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı.
1989 - San Francisco'da 7,1 şiddetinde deprem.
1996 - Sanatçı Şanar Yurdatapan "bölücülük" yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
2001 - İsrail-Filistin barış anlaşmalarına karşı çıkan Ulusal Birlik Partisi genel başkanı Rehavam Zeevi, uğradığı silahlı saldırıcı sonucu öldü. Saldırıyı Filistin Halk Kurtuluş Cephesi üstlendi.
2003 - Taipei'deki 101 katlı gökdelen, Kuala Lumpur'dakini 50 m geçerek dünyanın en yüksek binası oldu.
2008 - Türkiye 2009 2010 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine 151 oyla kabul edildi.
 
 
Arşiv
 
 
Süper Loto
10.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu051218434649
 
On Numara
14.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu08141623252627293940414652596061636467717376
 
Sayısal Loto
16.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu010406354047
 
Şans Topu
16.10.2019 Tarihli Çekiliş Sonucu031117233105
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık